Gayrimenkulde Blok Zinciri Uygulamaları Çalıştayı


Etkinlik Amacı: Blok zinciri uygulamaları günümüzde her alanda uygulanmaya başlanmakta ve özellikle finans ile alakalı alanlarda hızla yükselmektedir. Gayrimenkulün finans teknolojileri ile olan yakın ilişkisi ve sahiplik kurgusu yüz yıllardır var olan bir varlık olması nedeniyle uzun bir süredir blok zincir geliştiricilerinin ilgi odağındadır.
Bu çalıştay ile, gayrimenkul alanındaki potansiyel uygulamaları tartışmak, teknik ve huhuki süreçleri değerlendirmek ve Nexeny tarafından sunulan ReNFT projesinin bu alandaki çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunmaktır.

Katılımcı Profili: NFT konusunda teknik bilgi kapasitesine sahip profesyoneller ve kural koyucular.

Katılımcı Sayısı: 30 Kişi

Ajanda;

13:00 – 13:05 Program Açılışı
13:05 – 13:40 Gayrimenkulde Blok Zinciri Uygulamaları
13:40 – 14:00 Gayrimenkul Projelerinde Tokenlaştırma
14:00 – 14:20 NFT Pazaryerleri
14:20 – 15:00 Kahve Molası
15:00 – 16:00 ReNFT Proje Tanıtımı  (Amaç, Teknik Altyapı, Uygulama ve Getiriler)
16:00 – 16:30 Kahve Molası
16:30 – 17:15 ReNFT Hukuk ve Mevzuat Politikaları
17:15 – 18:30 ReNFT Yol Haritası

Etkinlik Konuşmacıları

Dr. Mehmet Sakin

Yönetim Kurulu Başkanı

Etkinlik Katılımcıları